מדיניות פרטיות ומדיניות ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן

במרכז וורדפרס ישראל מעריכים את פרטיותך ולכן הכנו את מדיניות הפרטיות הזו על מנת להודיע לך מתי מידע נשמר, כיצד הוא מעובד ומה מגולה לגופים אחרים. למרות ש-מרכז וורדפרס ישראל איננו גוף אמריקאי, מדיניות הפרטיות מותאמת להנחיות משרד הייצוא האמריקאי וכן מתאימה לדרישות החוק הישראלי והדירקטיבה האירופית.

איזה מידע מזוהה אנו שומרים אודותיך? 
אנו שומרים מידע מזוהה אודותיך, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, כתובת IP, ומידע נוסף אשר תספק לנו מעת לעת.

איזה מידע לא מזהה אנו שומרים אודותיך? 
אנו שומרים גם מידע שאינו מזוהה אישית המבוסס על פעילויותיך, כגון: עמודים בהם צפית, אתרי אינטרנט שהפנו אותך אלינו, המיקום המקורב שלך, סוג החומרה או מכשיר הקצה שלך,סוג הדפדפן שלך, רזולוציית המסך, מערכת ההפעלה ומאפינים נוספים ומידע נוסף שאנו נקבל ממך, בתנאי שיידענו אותך במפורט על איסוף או שמירה כאלו.

איך אנו מעבדים את המידע אודותיך? 
אנו נעבד את המידע שיעבור באמצעות השירות ונשתמש בו בהתאם לבקשותיך, אנו גם מעבדים הן מידע אישי והן מידע לא אישי לידי מידע מצטבר שאינו מזהה אישית, כאשר אנו עשויים לעבד את המידע בדרכים נוספות אשר נודיע לך.

האם אנו שומרים עוגיות בשירות? 
עוגיה היא קובץ הנשמר על המחשב שלך והמאפשר לאתר האינטרנט לזהות אותך או לאמת את זהותך. כן, אנו מאחסנים עוגיה אחת או יותר כאשר אתה משתמש בשירות על מנת לזהות אותך ולאפשר לך להתחבר לשירות.

למי עוד יש גישה למידע? 
אנו עשויים לאפשר לצדדים שלישיים לגשת למידע אם הם קשורים אלינו, וכן לצדדים שלישיים שהרשית להם במפורש להעביר מידע זה.

כיצד ניצור עמך קשר? 
אנו לעולם לא ניצור עמך קשר או נספק את כתובת הדואר שלך לאף אחד אחר, אך עשויים לשלוח דיוורים מעת לעת. כמו כן, אנו עשויים לצור עמך קשר אם אנו מרגישים שהחשבון שלך נפרץ או מסיבות הקשורות לשירות.

האם אתה יכול לשנות או למחוק את המידע? 
אנו מכבדים את פרטיותך ואתה יכול לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני ולבקש שנסיר את המידע האישי שלך או נעביר לך עותק שלו, אתה מוזמן לצור עמנו קשר לכל שאלה נוספת.

כיצד עלייך לפעול אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה? 
אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה, אתה תמיד יכול צור קשר עם קצין הפרטיות שלנו, בדואר אלקטרוני או על ידי טופס 'צור קשר' והגש תלונה. כתובת הדואר האלקטרוני של קצין הפרטיות היא: support@thewpcloud.com

מדיניות ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן

מדיניות תשלום
חשבון לקוח ייפתח בהתאם לביצוע תשלום מראש בכל אחד מאפיקי התשלום המוגדרים על ידי החברה.
לחברה הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי החברה בכל עת.\, למעט תשלומים שהתקבלו מראש.
תשלום בהתאם להזמנה ולמחיר שסוכם עימו.
במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, מרכז וורדפרס ישראל

 עשויה להפסיק באופן מיידי את השירותים אותם היא מספקת ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
הלקוח מחוייב לביצוע תשלום עבור המוצרים שרכש החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, במקרה של עסקאות תשלומים חייבים להיות מדווחים מיידית ל מרכז וורדפרס ישראל

 על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות המייל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.
כל המחירים הינם בשקלים חדשים פלוס מע"מ כחוק, אלא אם צוין אחרת.
תשלום באמצעים אחרים כגון הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.

מרכז וורדפרס ישראל

תפיק חשבונית מס/קבלה כנגד תשלום בפועל. שוכר השירות מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני –  חשבונית ממוחשבת מאושרת על ידי רשויות המס. חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית הינה חשבונית מס קבילה לכל עניין ודבר כאשר הפקתה מתבצעת ללא שימוש בנייר.

אפשרויות תשלום
אפשרויות התשלום הן: תשלום באמצעות כרטיס אשראי אשר אותם מכבדת מרכז וורדפרס ישראל

ביטול והחזרים
חברת מרכז וורדפרס ישראל 

 שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהחברה תממש את זכות הביטול המוקנית לה. באם ביטול העסקה הינה בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה.

לקוח יכול לבטל בכל עת. ההתחיבות הינה בהתאם לזמן ההעבודה .  החזר יחסי לא יינתן, במקרה שהלקוח החליט לבטל את ההתקשרות בטרם הסתיים הפרויקט בגינו שילם.
בקשה לביטול התקשרות מחייבת הגשתה באימייל או בכתב ובצירוף הפרטים הבאים במלואם: ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי וכן שם ושם המשפחה של המבקש. במקרה של חברה בע"מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר פירמה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.

בעצם השימוש באתר החברה ו/או בשירותי החברה, מצהיר הלקוח כי הוא מקבל את כל התנאים

הסכם רמת שירות (SLA)

מענה אנושי
זמינות מלאה בתיבת המייל או בטלפון
ימים א-ה בין השעות 09:00 – 17:00
לא כולל חגים ומועדי ישראל

זמני תגובה
תקלה קריטית / דחופה מענה מיידי תחילת טיפול תוך 3 שעות מזמן הקריאה
כל תקלה אחרת עד יום עסקים
אלו זמני המקסימום לתגובה זמני התגובה יהיו קצרים יותר

ניטור
שירות ניטור של המערכת 24/7
זמינות של 99 אחוז APTIME

 
כחלק מהשירות בכל מקרה של בעיה שנפתחה צוות התמיכה שלנו יטפל בבעיה עד פתרונה
יודגש כי תקלות שאינם קשורות לשרת (ברמת האתר) הטיפול הינו 300 ש"ח לשעה + מע"מ כנדרש בחוק 

דילוג לתוכן